Prezentace

Každý úspěch školy mi dodává energii

Autor: BUDLive, foto: archiv

Ing. Vojtěch Stehel, Ph.D. je nejmladším členem vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Ve třiatřiceti letech už třetím rokem zastává post prorektora. Nejprve pro komercionalizaci a vnější vztahy a od letošního roku na pozici statutárního zástupce rektora.


Jak to zvládáte?

Samozřejmě to není jednoduché, ale velmi mi pomáhá to, že jsem vlastně „odchovancem“ školy a důvěrně znám její provoz, strukturu a všechno, co to provází. To se vždy lépe rozhoduje. Navíc mě práce baví, takže každý dobrý výsledek a úspěch mi dodává energii.

Kolik má škola prorektorů?

Na této pozici jsme tři: profesor Váchal je statutárním zástupcem rektora, docent Kampf má na starosti tvůrčí činnost. Dříve jsem byl jako prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost zodpovědný za spolupráci s podniky, výzkumné granty a tvůrčí aktivity. Nyní přímo řídím technické katedry a zastupuji pana rektora v jeho nepřítomnosti.

Říkal jste, že jste odchovancem školy, což si člověk spíš spojuje se sportem. V něm se často mluví o odchovancích klubu, když si mladé hráče sám vychová.

No vidíte, a u mne to je něco podobného, jen jsem při tom neběhal po hřišti. Patřím totiž mezi první absolventy Vysoké školy technické a ekonomické. Ta byla založena zákonem v březnu 2006 a já na ní začal studovat hned o rok později. A jsem na ní dodnes. Takže sportovně řečeno, klubista jako hrom.

Co jste studoval?

Podnikovou ekonomii a management v bakalářském programu. Tehdy tu ani jiný nebyl. Dohromady nás bylo nějakých 150 studentů a studentek, pár desítek pedagogů a zaměstnanců, prostě začátky ve skromných podmínkách. To s dnešními možnostmi, které škola nabízí, nelze vůbec srovnávat.

Proč zrovna ekonomii?

Protože mě odjakživa bavila a baví. Byl to můj cíl, a protože jsem chtěl studovat v Českých Budějovicích, volba LÉTO 2019 BUDLIVE 39 padla na tehdy novou VŠTE. Skončil jsem jako bakalář v roce 2010. Magisterské studium jsem si dokončil na pražské Vysoké škole finanční a správní. A na Žilinské univerzitě, která je v Česku asi známější pod někdejším federálním názvem Vysoká škola dopravní, jsem pak loni dokončil studijní vědecký program a získal „velký“ doktorát Ph.D.

V jakém programu to bylo?

Program se jmenoval Ekonomika a management podniku. Ve své dizertační práci jsem se věnoval uplatnění evoluční teorie her v ekonomice. Jinak se rovněž věnuji neuronovým sítím, které využívám při ekonomické analýze společností a procesů. A v neposlední řadě se zabývám i oceňováním společností pro náš Ústav znalectví a oceňování. Ten je jedním ze tří, které na škole máme. Dalšími jsou Ústav technicko-technologický a Ústav podnikové strategie.

O neuronové síti jen tuším, že jde o nějakou matematickou metodu.

Pomocí neuronových sítí můžete například klasifikovat objekty, společnosti, chyby ve výrobě, hledat příčiny vzniku defektů, predikovat vývoj nějaké veličiny a mnoho dalšího. Jejich využití je ohromné, pokud se správně použijí, a proto mě jejich studium velmi baví.

A zmíněná teorie her?

To je disciplína aplikované matematiky, sloužící k analýze rozhodovacích situací, které mohou nastat kdekoliv, kde dochází ke střetu zájmů. Vytváříte modely a řešíte zadané konfliktní situace zase sestavením matematického modelu. Pomocí výpočtu se pak snažíte nalézt co nejlepší strategie, řešení, prostě jak z problému ven.

Pojďme ještě k vašemu působení na Technice. Proč jste na ní zůstal pracovat?

Ještě jako student jsem si v roce 2010 začal na částečný úvazek přivydělávat na Katedře aplikovaných věd. A pak už se to nějak kousek po kousku nabalovalo a bylo z toho zaměstnání. Přitom já svou budoucnost viděl jasně v nějakém průmyslovém podniku. Nedávno jsem si všiml, že jsem prošel téměř všemi úseky na škole a mám díky tomu více jak deset změn pracovní smlouvy. K poznání školy to bylo skvělé.

Čím vším jste prošel?

Nebylo toho málo - studijním oddělením, pedagogickým, interním auditem, kanceláří rektora… Od roku 2015 jsem čtyři roky vedl jako jednatel Projektové inovační centrum VŠTE. Díky tomu se také mohu s klidem v duši vyjadřovat a oponovat různé návrhy a náměty. Těžko mi bude někdo vysvětlovat, že něco třeba nejde, když vím, že opak je pravdou, protože jsem to všechno zažil.

Jaká byla vaše motivace zůstat na škole?

Bavilo mě budovat něco nového a postupně to rozvíjet. S tím, jak jsme rostli, přicházely i další nové úkoly a výzvy, a to bylo motivující. Ale takových nás bylo a je víc. Už během studia mají naši studenti možnost se zapojit do různých školních projektů, přicházet s nápady a záleží jen na nich, jak šanci uchopí a zda zde chtějí pokračovat i po jejím dokončení.

S čím třeba přicházejí?

Nedávno třeba s nápadem postavit s využitím 3D tiskárny trikoptéru, což je trochu jiný dron. V tom je škola hodně otevřená a dokáže tyhle studentské projekty finančně i personálně podpořit. Podobně jako když studenti strojírenství přišli s tím, že postaví terénní buginu. Po roce a více než 3500 hodinách práce se tak i stalo. Bonusem byly čtyři přihlášené evropské průmyslové vzory a patenty. Prostředí je u nás tvůrčí a moje dveře otevřené. Na dobu, kdy jsem zde studoval a spoluzakládal Studentskou unii, si pořád pamatuji.

Asi je zbytečné se ptát na srovnání dříve a nyní?

No, zbytečné … Samozřejmě, že za těch třináct let VŠTE udělala obrovský pokrok a stává se respektovanou vysokoškolskou institucí. Ale je dobré si občas připomenout, kde jsme začínali a kam jsme zatím došli. Máme-li dnes 4500 studentů, nabízíme-li řadu technických a ekonomických oborů a začínáme-li rozvíjet špičkový aplikovaný výzkum, pak je to dobrá zpráva pro celý region. Ale víc práce je stále před námi. To ani jinak být nemůže.

Na co se nyní těšíte?

Pracovně na to, až se postaví fyzikální model jednoho experimentu a bude docházet k numerickým simulacím. Jsem sám zvědavý, jak moc se nám podaří proces optimalizovat, protože nejde o nic jednoduchého. A nepracovně? Hlavně na to, až se trochu víc o dovolené vyspím (s úsměvem).

Komerční prezentace

Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 21.06. 2019

VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Okružní 10
370 01 České Budějovice

www.vstecb.cz

Neplatí se zde školné

Nabízí Bc. v oborech:
Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Pozemní stavby, Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy

Nabízí Ing. v oborech:
Logistické technologie a Konstrukce staveb

Celoživotní vzdělávání v programech BBA a MBA

Zacílena na praxi

97 % absolventů najde okamžité uplatnění na trhu práce

Přijímací řízení je bez zkoušek

Sestavování rozvrhu podle preferencí studenta


Další články z této rubriky:

Bouda Burgers: Cesta od studentského projektu k úspěšnému...

V roce 2015 vznikl budějovický koncept Bouda Burgers j... Více informací

Alšova jihočeská galerie vyhlásila architektonickou soutě...

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích by mělo získat novou výzmanou dominantu. Alšova jihočeská galerie vyhlásila architektonickou ... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: