Prezentace

Ke každé firmě máme individuální přístup

JIHOČESKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK

Autor: Jana Holoubková, foto: Petr Zikmund

Máme ho v Budějovicích a co o něm víme? Jihočeský vědeckotechnický park. Co všechno znamená a umí, představili ředitel společnosti Mgr. František Mlčák a Ing. Lenka Chrobočková, ekonomka a projektová manažerka.


Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) je akciovou společností Jihočeského kraje. Společnost JVTP, a.s. byla založena v roce 2008 jako instituce, která má vytvářet prostředí pro podporu inovací malých a středních podniků v regionu. Od roku 2014 JVTP poskytuje ve svých nově vybudovaných prostorách zvýhodněné nájemné inovativním firmám a nabízí jim pomoc a zázemí při realizaci jejich inovačních aktivit.

V objektu JVTP v Lipové ulici nedaleko vysokoškolských kolejí jsou k dispozici vybavené kanceláře, laboratoře, konferenční místnosti. „Nevybudovali jsme objekt na zelené louce, ale na původním místě stál starý nevyhovující statek, takový brownfield. Začínali jsme jen ve dvou, dnes je nás šest,“ říká František Mlčák, ředitel JVTP. "Pro firmy, které zde mohou zasídlit, máme stanovené konkrétní podmínky. Musí to být firma inovativní, která má například navázanou spolupráci s vysokou školu či výzkumnou organizací nebo má svůj vlastní vývoj,“ představuje JVTP jeho ředitel.

Jak se vybírají vhodné projekty

V okamžiku, kdy zájemce podá žádost o pronájem v prostorách JVTP, doloží zároveň podklady k projektům nebo podnikatelský záměr, který chce realizovat. Každou žádost posuzuje individuálně vedení společnosti a poté ji schvaluje představenstvo. „Výběr je důležitý, protože firmy od nás dostávají cenové zvýhodnění našich služeb. Snažíme se nájemníky skutečně podporovat, a tím prvotním zvýhodněním je výraznější sleva na nájmu oproti obvyklé ceně nájemného,“ dodává ekonomka JVTP Lenka Chrobočková.

Jihočeský vědeckotechnický park nabízí dva režimy podpory. Režim podnikatelského inkubátoru je určený firmám v prvních třech letech jejich fungování. „Pomáháme jim s tím, co nutně potřebují – vytváříme jim co nejlepší podmínky pro start, rychlý rozjezd tak, aby se etablovaly na trhu a zjistily, že jejich produkt je konkurenceschopný... Po této fázi mohou firmy postoupit do režimu vědeckotechnického parku nebo je vypouštíme do světa a vybíráme z přihlášených nové uchazeče. Je to takový nekonečný koloběh. Není to zkrátka tak, že u nás firma zasídlí a zestárne tu, to by bylo proti smyslu naší společnosti. My podporujeme právě úspěšný rozjezd,“ vysvětluje František Mlčák. Druhá forma podpory je určena stabilním firmám, které již na trhu své místo mají, ale hledají zázemí pro svůj nový projekt, nebo vývoj nové služby. Ty pak fungují v JVTP v režimu vědeckotechnického parku – mají také zvýhodněné podmínky, ale ne tak významně, jako firmy v podnikatelském inkubátoru. Podle pracovníků společnosti je třeba ke každé firmě přistupovat individuálně. A jak to vypadá v praxi? „Biotechnologická firma má jiný charakter než firma počítačová. Když přijde například firma, která dělá výzkum lékových forem, potřebuje si dovybavit naše již vybavené laboratoře. První dva roky jsou tedy pro tuto firmu hlavně přípravné - budují potřebné certifikované prostory, aby splnily všechny podmínky z hlediska hygieny a dalších předpisů. Teprve pak se mohou věnovat přímo předmětu svého výzkumu. Kdybychom jim tedy na začátku řekli, že po třech letech u nás končí, tak k nám ani nepůjdou,“ dodává Lenka Chrobočková.

Projekty, které pomáhají

JVTP podporuje podnikání ve všech jeho fázích. V první fázi jde o podporou nápadů, které mají potenciál přeměnit se v úspěšné podnikání. „V loňském roce jsme vyhlásili první ročník soutěže s názvem Jihoczech – soutěž nejen pro startupy. Své nápady nám zaslala skoro čtyřicítka soutěžících, kterým jsme v průběhu několika měsíců poskytovali poradenství s cílem vytvoření kvalitního podnikatelského záměru. Do finále postoupilo deset nejlepších. Ty jsme vyhodnotili a co je důležité - budeme je i nadále podporovat v cestě za úspěchem,“ říká Lenka Chrobočková.

Důležitým projektem podporujícím inovace v našem regionu je projekt Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, kde je JVTP partnerem Jihočeského kraje. Hlavním cílem tohoto projektu je implementace Regionální inovační strategie Jihočeského kraje tzv. RIS3.

Vývojem nástroje na podporu inovací především v malých a středních podnicích se zabývá projekt se zkráceným názvem SIP SME. Jde o přeshraniční projekt s Rakouskem, ve kterém je za českou stranu JVTP partnerem spolu s Jihočeskou univerzitou. Výstupem projektu - laicky řečeno - bude průvodce procesem zavádění inovace, díky kterému si může firma otestovat, jestli má připravené všechny zdroje, a postupovat tak, aby inovace byla úspěšná.

Další projekt, jehož je JVTP partnerem, je mezinárodní projekt Enter-Transfer. Podílí se na něm osm partnerů z pěti zemí střední Evropy. Jeho tématem je firemní nástupnictví především u rodinných firem. „V současné době se nám generace „porevolučních“ podnikatelů pomalu blíží důchodovému věku a otázka, komu předají svůj rodinný klenot, je pro ně velmi palčivá,“ vysvětluje opodstatnění projektu pan ředitel a dodává „chceme usnadnit proces předání, symbolicky bych řekl - jak pro otce, tak pro syna“.

Jihočeské podnikatelské vouchery (JPV)

Aktuálně je vyhlášena již pátá výzva tohoto úspěšného projektu zaměřeného na podporu malých a středních podniků, jehož garantem je Jihočeský kraj. „Prostřednictvím tohoto projektu poskytujeme firmám dotaci do výše 150 tis. Kč na výzkumné a vývojové aktivity, které pro posun svého podnikání potřebují, ale nemají na ně lidi, přístroje nebo jiné kapacity“ říká projektová manažerka.

Jak celý proces využití podnikatelského voucheru probíhá, vysvětluje pan ředitel: „Firma potřebuje např. implementovat do stávající výrobní linky kolaborativního robota takovým způsobem, který umožní další rozvoj v souvislosti s plánovanou digitalizací. Je to pro organizaci zcela nový přístup, na který zatím nemá své zaměstnance. Proto osloví výzkumnou organizaci, která jí tuto službu dokáže poskytnout a právě na pokrytí této služby slouží dotace z Jihočeského podnikatelského voucheru.“ Nutno dodat, že dotace pokrývá 75 % ceny služby a 25 % si musí podnikatel uhradit sám.

Administrace Jihočeských podnikatelských voucherů je jednoduchá, na webových stránkách www.inovoucher.cz je přehledně popsán celý postup podání žádosti, podporované aktivity, seznam výzkumných organizací, způsob hodnocení, jednoduchý registrační formulář, vzory smluv a veškeré další potřebné informace.

Během již čtyř předchozích ročníků bylo malým a středním podnikům rozděleno 6,5 milionu korun a bylo podpořeno 58 firem. "Každá výzva má k rozdělení 1,9 milionu korun pro firmy z celého Jihočeského kraje. Největší počet žádostí je vždy z okresu České Budějovice a snažíme se přes partnery dostat i do dalších okresů jihočeského regionu," upřesňuje ředitel JVTP.

Žádosti do páté výzvy Jihočeských podnikatelských voucherů lze podat do 27. září 2018.

Jihočeské podnikatelské vouchery versus nové trendy vstupující do podnikání

Kolem nás stále více rezonují pojmy jako Průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce, automatizace, robotizace, digitalizace… Ať se to firmám líbí či nelíbí, vnímají tyto procesy jako revoluci nebo evoluci, jisté je to, že vývoj se nezastaví a dříve nebo později se k těmto otázkám budou muset postavit čelem.

K celé problematice postupného zavádění prvků průmyslu 4.0 do výroby je nutné přistupovat koncepčně, vypracovat strategie, plány, postupy. Jednotlivá řešení je nutné realizovat s výhledem na další kroky, aby si firma nákupem jedné konkrétní technologie nezavřela další cesty a možnosti rozvoje, propojení, digitalizace.

„Proto bychom v právě vyhlášené výzvě Jihočeských podnikatelských voucherů rádi podpořili zpracování analýz vedoucích k postupnému zavádění výše zmíněných prvků a procesů. Pokud firmy hledají instituce, které jsou schopny takové analýzy zpracovat, nechť se na nás obrátí a my jim konkrétní výzkumné organizace doporučíme“ apeluje na závěr ředitel JVTP František Mlčák.

Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 21.06. 2019

JIHOČESKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK A.S.

Sídlo společnosti: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Provozovna: Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

Tel: +420 383 579 111
Mail: nfo@jvtp.cz
Facebook: jvtp.cz
Web: www.jvtp.cz

JVTP, A.S. V ČÍSLECH

zahájení provozu druhé etapy JVTP
prosinec 2014

celková užitná plocha
3000 m2

za dobu existence zasídleno
23 firem

z toho v režimu inkubátoru
8 firem

podpora MSP z pronájmu a služeb
8,7 mil Kč

podpora MSP z JPV
6,5 mil Kč

VÍTE, ŽE...

v objektu JVTP se nachází tzv. Chytrý energetický bod? Jedná se o fotovoltaiku v kombinaci s úložnou vanad redoxovou baterií, do které se přebytečná elektřina vyrobená z fotovoltaiky nejprve ukládá a následně využívá v momentě její potřeby.. Výrazně se tím snižují náklady na elektřinu pro všechny uživatele objektu.


Další články z této rubriky:

CUPRA je značkou pro všechny, kteří rádi řídí

Co se vám vybaví, když se řekne slovo Cupra? Můžete si vzpomenout například na latinské pojmenování mědi. Ale především je to označení... Více informací

Jak vypadá zákulisí firmy Milan Král

Již více než 30 let patří k Českým Budějovicím neodmyslitelně firma Milan Král, odborník na mobilitu. V jejím sídle vozů Mercedes-Benz... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: