Prezentace

Naší výhodou jsou zkušenosti ze dvou měst...

říká JUDr. Ondřej Bečvář, advokát

advertorial

V loňském roce jsem otevřel v Českých Budějovicích pobočku své úspěšné brněnské advokátní kanceláře. Proč právě tady? K tomuto městu a jižním Čechám vůbec mě pojí velmi úzká rodinná vazba. Vyrůstal tu můj táta, mám zde prarodiče, tetu a další rodinu a rovněž spoustu vzpomínek na prožitá dobrodružství každých prázdnin. Prostředí Českých Budějovic mi není cizí ani z pohledu podnikatelského. Před časem jsem se stal součástí jihočeské networkingové skupiny podnikatelů a začal potkávat zajímavé a úspěšné kolegy z různých oborů. Logicky jsem proto své časté soukromé cesty do jihočeské metropole chtěl zúročit pracovně, a tak se i stalo. V roce 2021 se mi naskytla možnost otevření kanceláře v administrativní budově fotbalového Dynama. Poloha je to strategická, dopravně snadno dostupná a v pěší blízkosti centra. Naše rodina navíc tomuto klubu dlouhodobě fandí, nebylo proto co řešit. Moje soukromé návštěvy Českých Budějovic se obratem staly pravidelnými pracovními cestami. A ukazuje se, že mnoho českobudějovických klientů má úzký vztah s Brnem a zastoupení naší kanceláře v těchto dvou městech je pro ně výhodné.

AK Becrvar

JUDr. Ondřej Bečvář

Zaměření advokátní kanceláře
Naše advokátní kancelář se věnuje hned několika právním oblastem. Na prvním místě bych zmínil korporátní právo, které je zaměřeno na podnikatelskou činnost. Společnosti si naše služby najímají v momentě, kdy mění společníky, vydávají dluhopisy, mění společenské či zakladatelské smlouvy nebo jinak zasahují do běhu věcí, které se mohou jevit nadstandardní. Naším úkolem je zajistit, aby změny proběhly rychle, korektně a v mezích zákona. Zajímavou oblastí je nastavení vnitřních vztahů mezi jednotlivými orgány právnických osob či mezi společníky navzájem. Často podceňovanou oblastí je výkon funkce statutárních orgánů a nastavení odpovědnostních režimů. Z vlastní praxe mohu konstatovat, že špatná smlouva na výkon funkce jednatele může mít ve svém důsledku fatální dopady. Vždy doporučuji tuto oblast nepodcenit, poradit se a být si vědom všech svých povinností. Zejména u společností se zahraniční účastí může být funkce statutárního orgánu komplikovanější z pohledu platného právního režimu, který na smlouvu o výkonu funkce dopadá.
Další oblast korporátního práva, kde můžeme pomoci je úprava vztahů v momentě přistoupení nového investora do již existující společnosti.  Zákon je v této oblasti značně dispozitivní. To znamená, že je na stranách, co si dohodnou a jak kvalitní smlouvy sepíšou. Novinkou je oblast udržitelnosti a hodnocení rizik s ohledem na dekarbonizaci ekonomiky. Jedná se o nefinanční reporting, který by měl pomoci firmám, investorům a bankám při získávání financování do udržitelných aktivit. Oblast udržitelnosti rozvoje ekonomiky je to, co mě osobně velmi zajímá a čemu bych se rád i v budoucnu věnoval.
Činností je skutečně řada. Často se na nás obrací podnikající fyzické osoby, které chtějí své podnikání v budoucnu řešit založením právnické osoby. Jednoduše rostou, jsou úspěšní a nechtějí udělat zbytečné chyby včetně těch daňových. Těmto podnikatelům pak řešíme i korporátní agendu. Ta zahrnuje formality při svolávání valných hromad, jejich správný průběh nebo řádné nastavení podmínek pro výplatu zisku po novele zákona o obchodních korporacích.

Becvar

Advokáti kanceláře AK Bečvář

Rodinné právo a zastupování občana ve sporu se státem
Oblastí, o které bych se rád zmínil a které se naše advokátní kancelář též věnuje je správní právo. Mezi advokáty to není zrovna oblíbená činnost. Přesto jsem se jí začal věnovat. Dovedla mě k tomu vlastně opět podnikatelská skupina mé klientely, která bezvýsledně bojovala se státním šimlem. V současnosti se mi téma přestupků, jejich ukládání a nezákonnosti postupu správního orgánu stalo zajímavou součástí mé advokátní praxe. Žel, na jednání a rozhodnutí správního soudu se čeká v Brně průměrně dva roky, v Českých Budějovicích o půl roku méně. Což ho činí jedním z nejrychlejších.  
Můžete se na nás obrátit i v případě rodinného práva. Řešíme zvýšení či snížení výživného, rozdělení společného jmění manželů nebo jeho zúžení, sporné i nesporné rozvody, dohody o uspořádání poměrů nezletilých dětí po rozvodu rodičů, a další problematické vztahové záležitosti. Mnohdy se jedná o emočně vypjaté situace. Snaha je řešit věci s ohledem na blaho dítěte a se zkušeností, že nejlepší a nejlevnější je vždy vzájemná dohoda.
Věřím, že velkou výhodou mé praxe je právě propojení dvou koutů republiky. V rámci brněnské kanceláře spolupracuji se zkušenými advokáty, kteří mají za sebou dlouholetou praxi v oboru. Mohu tak profitovat právě z toho, že jsem přítomen různým přístupům v rámci soudních jednání, postojů a strategií klientů, jednotlivých právních případů a možností vzájemné komparace. Upřednostňuji odpovědné podnikání jak u klientů, tak i v rámci své advokátní praxe. Byznys v jakékoli podobě má dopad na svět kolem nás. Chci si to stále uvědomovat a mou snahou je být prospěšný svému okolí. Nejen brát, ale i dávat.


JUDr. Ondřej Bečvář, advokát

Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 22.03. 2022

JUDr. ONĎREJ BEČVÁŘ, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V BRNĚ A ČESKÝCH BUDĚJVICÍCH

Logo AK BECVAR

Kontakty

JUDr. Ondřej Bečvář
(+420) 607 666 359

Sekretariát: po – pá | 9:00 – 17:00
(+420) 728 773 211 info@ak-becvar.cz

Kancelář České Budějovice:
Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice

více: www-ak-becvar.cz


Další články z této rubriky:

Bouda Burgers: Cesta od studentského projektu k úspěšnému...

V roce 2015 vznikl budějovický koncept Bouda Burgers j... Více informací

Alšova jihočeská galerie vyhlásila architektonickou soutě...

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích by mělo získat novou výzmanou dominantu. Alšova jihočeská galerie vyhlásila architektonickou ... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: