Publicistika

Panna Maria Budějovická - mocná ochránkyně města

Z HISTORIE

Autor: Jan Cempírek, foto: Petr Zikmund

Je až s podivem kolik Budějčáků ani netuší, že naše město má svou mocnou ochránkyni. Přitom Panna Maria Budějovická není rozhodně nějaká druhořadá památka. Její podobiznu můžeme spatřit v Českých Budějovicích na mnoha místech. Ale setkáme se s ní také třeba v Rakousku nebo na Moravě. Taková je její sláva! Povědomí o existenci Panny Marie Budějovické by tedy mělo patřit k základním vědomostem každého patriota. Podle legendy přivezl do Budějovic obraz Panny Marie Klasové měšťan a kupec Václav Institoris (tj. "Kramář", "Kramářů" či "Krämer"), a to z Itálie v roce 1410 jako kopii jiného milostného obrazu z města Osanna u Milána. Milovníci konspiračních teorií někdy tvrdí, že o kopii se nejedná, budějovický obraz je přímo milánským originálem a duplikát si nechali v Itálii. Buď jak buď, nechme rozřešení této otázky odborníkům a vezměme pouze na vědomí fakt, že začátkem 15. století se v našem městě objevil obraz, kterému se již brzy začalo říkat zázračný, mocný či kouzelný. Budějovice získaly svou ochranitelku.

Bumerin

Obr. 1) Pannu Marii Budějovickou najdete na řadě míst, například i na největším českobudjěovickém zvonu Bumerin v černé věží

Za sedm Zdrávasů odpustek
Již záhy po přivezení obrazu putovala Panna Marie z měšťanského domu kupce Václava do klášterního kostela na dnešním Piaristickém náměstí. Deska s její podobiznou byla zavěšena údajně na 5. pilíři severní boční lodi, podobně jako obrazová předloha v Itálii, a byla chráněna kovovou mříží. Pověst o zázračné ochranné moci obrazu způsobila, že již v roce 1418 (pouhých osm let po přivezení z Itálie) udělil pražský světící biskup Jan čtyřicetidenní odpustky těm, kdo se před milostným obrazem pomodlí sedm Zdrávasů. Že byl o tyto modlitby mezi hříšníky značný zájem, není sporu. Navíc jí mnozí měšťané přikládali hlavní zásluhu za záchranu města před husity. Sláva obrazu tak rostla a rostla. Dokonce tak, že jistý dominikánský převor využil obliby výtvarného díla pro své vlastní zviditelnění, a nechával se titulovat převor kláštera U Zázračného obrazu.

Třicetileté válka přinesla slávu
Na svůj zlatý věk si ale Panna Marie Budějovická počkala až do těžkých časů Třicetileté války. Tehdy se zrodil její kult. Budějovičtí se na svou klasovou Pannu Marii obraceli jako na ochranitelku města před vojenskými vpády a symbol vítězící katolické víry. Vzniklo mnoho pověstí. Dle jedné z nich se Panenkamárie měla zjevit unaveným obráncům města při obléhání Švédy a vrátit jim tolik potřebnou kuráž. Další pověst si přečtěte vedle v rámečku. Velký ctitel budějovické divotvůrkyně Baltasar de Marradas nechal tou dobou pro obraz přestavět gotickou svatomarkétskou kapli po severní straně chóru kostela a pořídil pro něj nový stříbrný oltář (1634). Na oblíbenou ochranitelku však místní obyvatelé nezanevřeli ani po ukončení válečných útrap. Skazky o zázračném obrazu do Budějovic přitahovaly i poutníky ze širokého okolí. Svědčí o tom například procesí, která přicházela k Panně Marii Budějovické z různých směrů. O svatodušních svátcích to bylo od Písku a na svátek Navštívení Panny Marie z Jihlavy.  V dalších stoletích odrážel osud obrazu často i osud celého města. Například ve válečném roce 1944 byl z obavy před spojeneckým bombardováním Budějovic sundán a převezen do bezpečí trezorů ve Svaté Hoře.

PMB

Obr. 2) obraz Panny Marie Budějovické na hlavním oltáři kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí

Současnost Panny Marie Budějovické
Originální obraz Panny Marie Budějovické je dnes uschován v neveřejných prostorách českobudějovického biskupství. Ale to neznamená, že bychom o ni byli nějak ochuzeni. Vztah budějovických obyvatel k mariánské ochránkyni města vyjadřují četné multiplikace (rozmnoženiny, pozn. red.), které nalezneme po celém městě. Na hlavním oltáři kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí je věrná kopie originální desky (zhotovená v roce 1999). Další Panny Marie Budějovické můžeme vidět třeba v podobě barokní sochy u Malše (před budovou soudu), na Mariánském sloupu (na stejnojmenném náměstí) nebo jako fresku na fasádě měšťanského domu v Kněžské ulici čp. 25. Reliéf ochránkyně města je rovněž na největším budějovickém zvonu Bumerin na Černé věži. Až tedy uslyšíte jeho hluboký, dunivý hlas, pak vězte, že téměř 3,5 tunový obr ve věžové zvonici právě rozeznívá svým hlavním tónem a0 budějckou ochránkyni. A pokud tomu tak zůstane i nadále, pak se věru nebudeme mít v Budějcích špatně.

PMB

Obr. 3)  Panna Maria Budějovická je deskový milostný obraz Panny Marie Klasové patrně z počátku 15. století. Jeho originál se dnes nachází v depozitáři českobudějovického biskupství, kopie z roku 1999 od Aloise a Martina Martana je umístěna na hlavním oltáři klášterního kostela Obětování Panny Marie. Panna Maria Budějovická je zvána palladiem (záštitou) města České Budějovice.


Použité prameny: WIKIPEDIA, Encyklopedie ČB. Autor děkuje za cenné připomínky Petru Pavelcovi, řediteli Národního památkového ústavu v ČB a za poskytnutí fotografických podkladů Jiřímu Váchovi z Biskupství českobudějovického. Foto zvonu Bumerin: creative commons Wikipedia

Tip:

Chcete-li se o Panně Marii Budějovické dozvědět více, doporučujeme například publikaci Dominikánský klášter v Českých Budějovických (autorské dvojice Daniel Kovář, Roman Lavička, vydání Národním památkovým ústavem v roce 2017)


Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 23.09. 2020

Pověst o Švédech


Během třicetileté války chtěli do otevřených bran nic netušícího města proniknout nepozorovaně švédští vojáci. V první bráně se jim však do cesty postaví strašidelně vyhlížející ženská postava, celá oděná v bílém, a zabrání jim do města vniknout. Když se to opakuje i v druhé bráně, švédští vojáci před zjevením uprchnou. Na útěku potkají za městem kněze a setkání se „strašidlem“ mu vylíčí. Ten však, znalý zázraků Panny Marie Budějovické, se zaraduje a příběh sdělí převorovi kláštera, který jej veřejně oznámí. Jako poděkování před zachráněním a na památku této události pak dle pověsti nechají budějovičtí měšťané před všemi třemi branami postavit sochy Panny Marie Budějovické, dochované dodnes.

PMB


Další články z této rubriky:

Třicetiletá válka a České Budějovice

Nikdy dříve ani později se město neocitlo tak zřetelně v centru dějin jako za stavovského povstání mezi léty 1618 až 1648 v období, pr... Více informací

Koněspřežka - dílo ďáblovo

V září 1828, zahájila koněspřežka pravidelný provoz mezi Českými Budějovicemi a rakouským Kerschbaumem. Výstavbu nejstarší železnice n... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: