Publicistika

Trocnovský archeoskanzen v novém

Z HISTORIE

Autor: Radek Gális, foto: Petr Zikmund, archiv Jihočeského muzea, vizualizace: Geo-CZ

Projekt Archeoskanzen Trocnov je vyústěním snahy vedení Jihočeského kraje i jím zřizovaného Jihočeského muzea v Českých Budějovicích o větší propagaci husitství a obnovy tradic, které se k areálu vážou.

Život za posledních Lucemburků
„Přiblížíme zde návštěvníkům a zájemcům o historii život na přelomu 14. a 15. století,“ říká Lukáš Faktor (43), vedoucí edukačního oddělení Jihočeského muzea. „Zaměřujeme se zde na předhusitské období, kdy u nás vládli Lucemburkové,“ vysvětluje. Archeoskanzen Trocnov návštěvníkům nabídne podobu středověké osady a ukáže každodenní život v období vrcholného středověku. Areál bude využíván pro doplnění výuky a vzdělávací akce pro školy, zájemce o historii a další veřejnost.  „Nyní je již dokončená první etapa projektu, v jejímž rámci vznikl obytný dům zemanského dvorce,“ pokračuje Lukáš Faktor. „Spolu s téměř dokončenou stodolou, sýpkou a dalšími stavbami má představovat, jak mohl vypadat dvorec nižšího šlechtice – zemana koncem 14. století.  Přiblížíme zde, jak tehdy jeho obyvatelé žili, jak se oblékali, co jedli nebo jak trávili volný čas. Během následujících dvou let přibudou další obydlí na návsi, selský dvorec a bude upraveno okolí osady. Všechny budovy firma staví za dodržení podmínek, které jsou historicky dané. Když má být trám osekaný sekerou, tak bude. A jestliže má mít stavení doškovou nebo šindelovou střechu, bude ji mít.“ Interiér právě dokončené stavby bude vybaven funkčními replikami historicky odpovídajícími přelomu 14. a 15. století včetně nábytku, keramiky a dalších předmětů denní potřeby, zbraní, zemědělských a řemeslných nástrojů. Předměty jsou zhotoveny tak, aby si je návštěvníci mohli vyzkoušet nebo si na ně sáhnout.

trocnov

Vizualizace domku v Archeoskanzenu Trocnov. Autor: Geo-CZ, J. Šindelář

Další zajímavostí jsou i tzv. muzejní kufříky. Tyto kufříky, zaměřené na období vlády posledních Lucemburků, nabízí dětem jedinečnou možnost seznámení se s dějinami předhusitské střední Evropy pomocí replik nástrojů, zbraní předmětů denní potřeby a dobových oděvů. Vychází se z principů předmětového vyučování, zájemci mohou zvolené repliky vyzkoušet, obléknout se do šatů nebo zbroje. Edukační programy jsou připravené tak, aby se s kufříky mohlo pracovat i mimo muzea přímo ve školách, nebo v jiných institucích. „V Jihočeském muzeu máme s těmito kufříky, zaměřenými vlastně na historická období od pravěku až do počátku 20. století, ty nejlepší zkušenosti. Využíváme jich už celou řadu, tento je náš desátý,“ říká Lukáš Faktor.

Trocnov

Vizualizace Archeoskanzenu Trocnov. Autor: Geo-CZ, J. Šindelář


Přeshraniční zkušenosti
V rámci projektu jsou připraveny také tablety s interaktivními aplikacemi, unikátní edukační brožury a návštěvníci si mohou prohlédnout i velký model budoucího archeoskanzenu v měřítku 1:87 umístěný v budově Památníku. Vedení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích i jeho zřizovatel Jihočeský kraj předpokládají, že s otevřením nově revitalizovaného areálu včetně Archeoskanzenu Trocnov dojde k navýšení zájmu o tuto lokalitu a zamíří sem přes 50 000 návštěvníků ročně. Již letos v létě a na podzim zde byly naplánovány některé velké akce. V říjnu například „Zvonařství ve středověku a dnes“ a „Mezinárodní den archeologie“.
„Nyní areál Památníku Jana Žižky z Trocnova, jehož součástí bude archeoskanzen, přitahuje hlavně rodiny s dětmi.  Malé i velké návštěvníky láká k procházkám, k relaxaci v přírodě a k venčení psů nebo k piknikům na louce.  Je častým cílem školních skupin a jsme rádi, že všechny věkové kategorie si zde mohou najít své. Do areálu bychom rádi přilákali větší množství školních a zájmových skupin. Předpokládáme, že ve spolupráci s vysokými školami se zde budou konat i nejrůznější kongresy a semináře. Souběžně se připravuje projekt nového návštěvnického centra a celého zázemí Památníku,“ pokračuje Lukáš Faktor a přiznává, že se inspirovali jinde v České republice i v zahraničí.   
„Navštívili jsme nejrůznější jiné podobné areály a získávali rady a zkušenosti také z muzeí a univerzit, zmíním např. dolnorakouské Muzeum pravěku Dolního Rakouska v Asparnu nebo Historický park Bärnau-Tachov blízko německo-českých hranic, jejichž spolupráce si velice ceníme.“

Další rozvoj areálu
Stavby kopírující dávné středověké objekty mohou být i kulisami pro natáčení historických filmů. „Dvorec postavený středověkou technikou k filmovému využití asi přímo vybízí,“ souhlasí Lukáš Faktor. „Bude zde funkční chlebová pec, v okolí ohrady, pole, zahrady i štěpnice, ale na druhou stranu promýšlíme dopředu i podobné využití archeoskanzenu. Při natáčení je nutností elektrický proud nebo možnost demontovat ochranný plot kolem areálu, a proto myslíme i na toto. Chystáme zde pak množství nejrůznějších akcí, do kterých se zapojí skupiny historického šermu nebo ti, kteří chtějí zažít život ve středověku na vlastní kůži. Může se zde uskutečnit např. lukostřelecký turnaj, středověký jarmark nebo bitevní klání. Plánujeme i workshopy, ukazující tradiční technologie, které budou zaměřené na edukaci, abychom dokázali vysvětlit, co jsme zde postavili, jakým způsobem a proč,“ říká Lukáš Faktor, který si činnost edukačního oddělení v Jihočeském muzeu pochvaluje. „Baví mě různorodost zdejší práce. Mám za sebou celkem dlouhou pedagogickou činnost. Když se mi naskytla příležitost v Jihočeském muzeu, neváhal jsem. Zajímá mě tzv. living history čili oživování historie, a věnovat se experimentální archeologii byl vždycky můj sen, který se dá v novém archeoskanzenu plnit. Budu moc rád, když se mezi tisícovkami dětí, co doufám přijdou, najdou ti, které návštěva u nás posune k hlubšímu zájmu o tradiční řemesla, naše dějiny, případně nasměruje k budoucí profesi, např. tesaře, archeologa nebo historika,“ dodává Lukáš Faktor. 

Trconoc deti

Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 23.09. 2021

Přenést se jako legendární výletník Brouček spisovatele Svatopluka Čecha do vrcholného středověku umožní při návštěvě Archeoskanzen Trocnov, který od loňského roku vzniká v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova.

trocnov


Další články z této rubriky:

Třicetiletá válka a České Budějovice

Nikdy dříve ani později se město neocitlo tak zřetelně v centru dějin jako za stavovského povstání mezi léty 1618 až 1648 v období, pr... Více informací

Koněspřežka - dílo ďáblovo

V září 1828, zahájila koněspřežka pravidelný provoz mezi Českými Budějovicemi a rakouským Kerschbaumem. Výstavbu nejstarší železnice n... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: