Publicistika

Kapesní parky

LEPŠÍ MĚSTSKÁ ARCHITEKTURA

Autor: Jan Cempírek Foto: Archiv autora

Park Mánesova je nenápadný malý parčík na křižovatce poměrně rušných ulic Mánesova a Čechova. Byl dlouho prázdný a v podstatě opuštěný. Nyní se začíná provádět jeho kompletní revitalizace, prostor doplní nového mobiliáře a bude vybudován přístupu k vodě Mlýnské stoky, která park ohraničuje u Vrchlického nábřeží. „Předpokládáme, že práce budou z větší části dokončeny již v tomto roce,“ řekl radní Ivo Moravec.

Maens

Park Mánesova

Úpravy čekají i blízký park Polní. Jeho revitalizace byla zatím pozastavena z důvodu čekání na položení kabelu velmi vysokého napětí, který zde má být uložen do země. Kabel spojí novou rozvodnu na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny se sítí v Mladém.

polni

Park Polni 

Míst pro tvorbu kapesních parků máme v našem městě více. V rámci participativního rozpočtu se například aktuálně řeší i Jungmannův kapesní park nedaleko Jižní zastávky. Ten je jedinou větší ucelenou plochou veřejné zeleně v oblasti kolem Lidické třídy a v současné době je díky starému a rozbitému inventáři a špatně udržované zeleni spíše pro ostudu.

jung

Jungmannův park

Sdílet:

Uveřejněno v tištěném vydání magazínu BUDLive dne 21.09.2023

Co je kapesní park

Urbanistický výraz je překladem anglického termínu „Pocket park“. Označuje jednak malý veřejný prostor ve větším městě, zahradně architektonicky upravený. Cílovým stavem tohoto místa je rozvinutí využití této plochy pro zvýšení kvality bydlení místních obyvatel Dále je možné kapesní parky chápat i jako specifické, bodové plochy městské zeleně, které ale nemusí být bezprostředně fyzicky propojené. Laicky řečeno – jedná se o parčíky rozprostřené po městě, které v městské zástavbě vytváří ostrůvky zeleně a místa oddechu. Průkopníky koncepce kapesních parků jsou Skandinávci.

manesovka


Další články z této rubriky:

Jak se žije... v Riegrově ulici zvané Riegrovka

V běžné řeči jí všichni říkají Riegrovka. Měří necelý jeden kilometr a budí zdání docela obyčejné městské ulice. Několik zajímavostí s... Více informací

Jak duchovní Baugut vylepšil Samsonovu kašnu

Poměrně málo známou skutečností je významný podíl jezuity Františka Bauguta na vzniku a podobě českobudějovického vodního klenotu a mě... Více informací

© Copyright 2019 Bud Media s.r.o.

Vytvořili v: